Kalendarium

Här följer en lista över aktuella kurser, utbildningar och temadagar som anordnas i Sverige inom området sällsynta diagnoser.

Sortera bland kurser och aktiviteter

:
 • Mar262018
  Dystrofia myotonika vuxenvistelseTid: 26 mar 11:00 - 28 mar 15:30 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Vuxenvistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
 • Mar262018
  Föräldraträff 26 mars, mer informationTid: 26 mar 13:00 - 16:00 Ort: Göteborg Målgrupp: Anhörig till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
 • Mar262018
  Föräldraträffar i Kalmar länTid: 26 mar 13:00 - 16:00 Ort: Exakt ort är inte bestämd ännu Målgrupp: Anhörig till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
 • Mar272018
  Föräldraträff den 27 mars, mer informationTid: 27 mar 13:00 - 16:00 Ort: Stockholm Målgrupp: Anhörig till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
 • Apr52018
  Öppet hus om facialisparesTid: 5 apr 13:00 - 15:30 Ort: Uppsala Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Öppet hus
 • Apr92018
  Lissencefali familjevistelseTid: 9 apr 11:00 - 13 apr 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Apr92018
  Föräldraträff 9 april, mer informationTid: 9 apr 13:00 - 16:00 Ort: Göteborg Målgrupp: Anhörig till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
 • Apr102018
  Lissencefali kompetensutvecklingTid: 10 apr 08:15 - 11 apr 08:30 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Föreläsning
  Familjevistelse
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Tandvården
  Primärvården
  Expertteam och expertresurser
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Elevhälsan
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
 • Apr112018
  Information och regionala seminarier 2018 på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”Tid: 11 apr 13:00 - 16:00 Ort: Stockholm Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föreläsning
  Information
  • För yrkesverksamma inom: Intresseorganisationer
  Hälso-och sjukvården
 • Apr122018
  Konferens den 12 april, mer informationTid: 12 apr 09:00 - 16:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Temadag
  Konferens
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Tandvården
  Politik/ beslutsfattare
  Primärvården
  Expertteam och expertresurser
  Elevhälsan
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
  Boende och daglig verksamhet
  Media
 • Apr162018
  22q11-deletionssyndromet familjevistelseTid: 16 apr 11:00 - 20 apr 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Apr162018
  Föräldraträffar i Kalmar länTid: 16 apr 13:00 - 16:00 Ort: Exakt ort är inte bestämd ännu Målgrupp: Anhörig till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
 • Apr172018
  22q11-deletionssyndromet kompetensutvecklingTid: 17 apr 08:15 - 18 apr 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Föreläsning
  Familjevistelse
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Tandvården
  Primärvården
  Expertteam och expertresurser
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Elevhälsan
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
 • Apr182018
  "Häng med ut"Tid: 18 apr 17:00 - 20:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Föreläsning
  Utbildning
  Målgrupp: Anhörig till person med funktionsnedsättning
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Skola och utbildning
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
 • Apr192018
  Nordic Rett Conference 2018Tid: 19 apr 09:30 - 20 apr 15:30 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Konferens
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Elevhälsan
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
  Boende och daglig verksamhet
  Media
 • Apr232018
  Livets möjligheterTid: 23 apr 08:00 - 24 apr 16:00 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Konferens
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Personer med funktionsnedsättning
  Anhörig till person med funktionsnedsättning
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Intresseorganisationer
  Hälso-och sjukvården
  Politik/ beslutsfattare
  Primärvården
  Habilitering
  Försäkringskassan
  Korttidsverksamhet
  LSS och handläggning
  Boende och daglig verksamhet
  Media
 • Apr242018
  Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Att förstå, utreda och åtgärdaTid: 24 apr 08:30 - 16:30 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Föreläsning
  Utbildning
  Målgrupp: Anhörig till person med funktionsnedsättning
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Skola och utbildning
 • Apr242018
  Grundläggande utbildning Angelman syndromTid: 24 apr 09:30 - 25 apr 15:00 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Utbildning
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Barnhabilitering
  Vuxenhabilitering
  Skola och utbildning
  Elevhälsan
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information