Kalendarium

Här följer en lista över aktuella kurser, utbildningar och temadagar som anordnas i Sverige inom området sällsynta diagnoser.

Sortera bland kurser och aktiviteter

:
 • Aug82017
  SIP för vuxna – webbutbildning om samordnad individuell planTid: 8 aug 00:00 - 1 dec 00:00 Ort: I Sverige Arrangemangstyp: Utbildning
  Kurs
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
 • Okt162017
  Möbius syndrom-familjevistelseTid: 16 okt 11:00 - 20 okt 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
 • Okt172017
  Möbius syndrom-kompetensutvecklingTid: 17 okt 08:15 - 18 okt 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Utbildning
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Tandvården
  Centrum för sällsynta diagnoser
  Expertteam och expertresurser
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
  Intresseorganisationer
  Korttidsverksamhet
  LSS och handläggning
  Boende och daglig verksamhet
 • Okt182017
  Föräldraträff 18 oktober, mer informationTid: 18 okt 13:00 - 16:00 Ort: Göteborg Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
 • Okt192017
  22q11-deletionssyndrometTid: 19 okt 09:30 - 15:00 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
 • Okt192017
  En kunskapsdag om AortasjukdomarTid: 19 okt 14:00 - 17:00 Ort: Stockhom Arrangemangstyp: Temadag
  Föreläsning
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Allmänhet
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
 • Okt202017
  Willams syndrom och psykisk ohälsaTid: 20 okt 10:00 - 16:00 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
 • Okt242017
  En kunskapsdag om AortasjukdomarTid: 24 okt 14:00 - 16:45 Ort: Lund Arrangemangstyp: Temadag
  Föreläsning
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Allmänhet
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
 • Okt252017
  Föräldraträff 25 oktober, mer informationTid: 25 okt 13:00 - 16:00 Ort: Stockholm Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
 • Okt252017
  Kvällsträffar för patientföreningarTid: 25 okt 17:30 - 19:30 Ort: Malmö Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Träff
  • För yrkesverksamma inom: Intresseorganisationer
 • Okt262017
  Föräldraträff 26 oktober, mer informationTid: 26 okt 13:00 - 16:00 Ort: Uppsala Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
 • Nov62017
  Dysmeli-familjevistelseTid: 6 nov 11:00 - 10 nov 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
 • Nov62017
  Kvällsträffar för patientföreningarTid: 6 nov 17:30 - 19:30 Ort: Kristianstad Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Träff
  • För yrkesverksamma inom: Intresseorganisationer
 • Nov72017
  Dysmeli-kompetensutvecklingTid: 7 nov 08:15 - 8 nov 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Utbildning
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Tandvården
  Centrum för sällsynta diagnoser
  Expertteam och expertresurser
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
  Politik/ beslutsfattare
  Intresseorganisationer
  Korttidsverksamhet
  LSS och handläggning
  Boende och daglig verksamhet
 • Nov92017
  Epilepsi i vardagenTid: 9 nov 13:30 - 16:30 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Temadag
  Föreläsning
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Skola och utbildning
  Elevhälsan
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
 • Nov162017
  Fragilt X-syndrometTid: 16 nov 08:30 - 12:30 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
 • Nov162017
  Föräldraträff 16 november, mer informationTid: 16 nov 13:00 - 16:00 Ort: Uppsala Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föräldraträffar
  Träff
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information