Kalendarium

Här följer en lista över aktuella kurser, utbildningar, familjevistelser, vuxenvistelser, syskonträffar, kompetensutveckling-dagar, konferenser och temadagar som anordnas i Sverige inom området sällsynta diagnoser.

Sortera bland kurser och aktiviteter

:
 • Nov182019
  Wilsons sjukdom - FamiljevistelseTid: 18 nov 11:00 - 22 nov 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Nov192019
  Wilsons sjukdom - kompetensutvecklingTid: 19 nov 08:15 - 20 nov 16:30 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Föreläsning
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Skola och utbildning
  Korttidsverksamhet
 • Nov262019
  Epilepsi i vardagenTid: 26 nov 13:00 - 16:00 Ort: Hovås Arrangemangstyp: Föreläsning
  Utbildning
  Kurs
  Målgrupp: För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
  Anhörig till person med funktionsnedsättning
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Habilitering
  Skola och utbildning
  Elevhälsan
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
 • Nov272019
  22q11-deletionssyndromet -vuxenvistelseTid: 27 nov 11:00 - 29 nov 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Vuxenvistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
 • Nov282019
  Anhörig till barn 0-10 år med svår skelettdysplasiTid: 28 nov 12:30 - 16:30 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Nov292019
  Centrum för Sällsynta diagnoser Uppsala-Örebro ordnar en utbildning om Ehlers-Danlos syndrom, EDSTid: 29 nov 09:00 - 12:00 Ort: Uppsala Arrangemangstyp: Temadag
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Primärvården
  Målgrupp: För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
 • Nov292019
  Välkommen till en dag om Floating-HarborsyndrometTid: 29 nov 10:00 - 14:30 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Temadag
  Målgrupp: För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Dec22019
  Silver-Russels syndrom - FamiljevistelseTid: 2 dec 11:00 - 6 dec 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Dec32019
  Silver-Russells syndrom - kompetensutvecklingTid: 3 dec 08:15 - 4 dec 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Föreläsning
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Skola och utbildning
  Korttidsverksamhet
 • Dec52019
  Psykisk ohälsa och NPFTid: 5 dec 09:00 - 16:00 Ort: Hovås Arrangemangstyp: Temadag
  Föreläsning
  Utbildning
  Kurs
  Målgrupp: För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
  Anhörig till person med funktionsnedsättning
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Habilitering
  Skola och utbildning
  Elevhälsan
 • Dec92019
  Duchennes muskeldystrofi - FamiljevistelseTid: 9 dec 11:00 - 13 dec 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Dec102019
  Duchennes muskeldystrofi- kompetensutvecklingTid: 10 dec 08:15 - 11 dec 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Föreläsning
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Skola och utbildning
  Korttidsverksamhet
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information