Sällsynt kalendarium

Kalendarium

Här följer en lista över aktuella kurser, utbildningar och temadagar som anordnas i Sverige inom området sällsynta diagnoser.

Sortera bland kurser och aktiviteter

:
 • Aug252018
  Lekens dagTid: 25 aug 11:00 - 15:00 Ort: Göteborg Målgrupp: Allmänhet
  Arrangemangstyp: Öppet hus
 • Aug272018
  Svårbehandlad epilepsi- FamiljevistelseTid: 27 aug 11:00 - 31 aug 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Aug282018
  Svårbehandlad epilepsi- KompetensutvecklingTid: 28 aug 08:15 - 29 aug 16:15 Ort: Göteborg Målgrupp: Anhörig till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föreläsning
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Skola och utbildning
  Elevhälsan
  LSS och handläggning
  Boende och daglig verksamhet
 • Sep12018
  Nordic CDG MeetingTid: 1 sep 08:00 - 2 sep 13:15 Ort: Malmö Arrangemangstyp: Konferens
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Sep32018
  Duchennes muskeldystrofi - FamiljevistelseTid: 3 sep 11:00 - 7 sep 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Sep42018
  Duchennes muskeldystrofi - KompetensutvecklingTid: 4 sep 08:15 - 5 sep 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Föreläsning
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Skola och utbildning
  Elevhälsan
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
 • Sep102018
  SyskonlägerTid: 10 sep 11:00 - 14 sep 13:30 Ort: Göteborg Målgrupp: Anhörig till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Syskonvistelse
 • Sep122018
  Adhd och autism i vardagen, del 1Tid: 12 sep 18:00 - 20:30 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Föreläsning
  Kurs
  Målgrupp: För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Skola och utbildning
  Arbetsförmedlingen
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
 • Sep142018
  Föräldrakurs - För föräldrar till barn i alla åldrar med syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.Tid: 14 sep 13:00 - 16 sep 19:00 Ort: Svartsjö Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Sep172018
  Kraniofaryngeom - FamiljevistelseTid: 17 sep 11:00 - 21 sep 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Sep172018
  Kraniofaryngeom - KompetensutvecklingTid: 17 sep 13:00 - 21 sep 15:00 Ort: Göteborg Målgrupp: Anhörig till person med sällsynt diagnos
  Arrangemangstyp: Föreläsning
  • För yrkesverksamma inom: Intresseorganisationer
  Hälso-och sjukvården
  Skola och utbildning
  Elevhälsan
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information