Kalendarium

Här följer en lista över aktuella kurser, utbildningar och temadagar som anordnas i Sverige inom området sällsynta diagnoser.

Sortera bland kurser och aktiviteter

:
 • Jan82018
  Spinal muskelatrofi familjevistelseTid: 8 jan 11:00 - 12 jan 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Anhörig till person med sällsynt diagnos
 • Jan92018
  Spinal muskelatrofi kompetensutvecklingTid: 9 jan 11:00 - 10 jan 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Föreläsning
  Familjevistelse
  • För yrkesverksamma inom: Hälso-och sjukvården
  Tandvården
  Primärvården
  Expertteam och expertresurser
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Elevhälsan
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information