Fredag den 6 juli

Tema: Vård/omsorg och jämställdhet
Hur kan alla får tillgång till jämlik vård?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vården står inför ett viktigt vägval: ska vården fortsätta styras som en marknad, där den som har mest resurser får den bästa vården – eller ska vården fördelas utifrån vård- och omsorgsarbetarnas kunskap och kompetens, och utifrån människors faktiska vårdbehov?

Arrangör: Arena Idé
Plats: Cramérgatan 2, Antons. LOs tält, (kartan öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:30 – 10:30


Tema: Mänskliga rättigheter och rättsväsende/brott
Funktionsrätt i svensk lag – om behovet av att stärka mänskliga rättigheter i lag, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vilken ställning har mänskliga rättigheter i rättsväsendet och i myndigheter? Är det skillnad mellan olika rättigheter? Vad får det för konsekvenser att regering och riksdag har ratificerat flera konventioner men de politiska partierna inte är överens om deras ställning i  svensk lag?

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster), Från Snack till verkstad, Lagen som verktyg och Independent Living Institutet
Plats: Skeppsbron, H124
Tid: 11:00 – 12:00

 

Tema: Vård/omsorg och mänskliga rättigheter
Vem tvingas bo på institution?, (sidan öppnas i nytt fönster)

När beslutsfattarna efterfrågar "mer träffsäkra insatser" för vissa assistansberättigade växer oron att det är personer med störst funktionsvariationer och intellektuella funktionsnedsättningar som återigen ska tvingas till institutionsboende.

Arrangör: Föreningen JAG, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Hamnplan, H239
Tid: 11:00 – 11:30

 

Tema: Mänskliga rättigheter och demokrati
Hur viktiga blir funktionsrättsfrågorna i årets valrörelse?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Var femte väljare har egna funktionsnedsättningar. En stor del av valmanskåren är berörda, ändå brukar funktionshinderfrågor sällan bli synliga i valrörelsen. Inför årets valrörelse har debatten om personlig assistans satt en viktig fråga på agendan. Kan vi förvänta oss fler?

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Skeppsbron, H124
Tid: 12:30 - 13:15

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information