Sällsynta guiden till Almedalen 2018

Sällsynta guiden till Almedalen 2018

Hur viktiga blir funktionsrättsfrågorna i årets valrörelse? Almedalsveckan har över 4000 evenemang. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Ågrenska kommer att vara på plats, så även flera aktörer inom funktionshindersrörelsen. Vi är där för att följa debatten med ett sällsynt perspektiv.

Här nedan kan du hitta några programpunkter ur Almedalsprogrammet som berör sällsynta diagnoser.

Söndag den 1 juli

Guide söndag, mer information

Måndag den 2 juli

Guide måndag, mer information

Tisdag den 3 juli

Guide tisdag, mer information

Onsdag den 4 juli

Guide onsdag, mer information

Torsdag den 5 juli

Guide torsdag, mer information

Fredag den 6 juli

Guide fredag, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information