Rare Disease Day logotyp
Rare Disease Day logotyp

Sällsynta dagen 2019 – i Sverige och världen

Den sista februari 2019 uppmärksammas sällsynta diagnoser under den Sällsynta dagen. En mängd arrangemang anordnas både i Sverige och på global nivå i samband med Sällsynta dagen. NFSD har sammanställt de arrangemang som kommer äga rum på olika platser i Sverige.

 • Sällsynta dagen i Stockholm

  Läkartidningen arrangerar en temadag om sällsynta diagnoser den 28 februari i Stockholm. Den 6 mars arrangerar Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset och Riksförbundet Sällsynta diagnoser i samarbete med Vårdforum på Karolinska Universitetssjukhuset Solna en föreläsningsdag om sällsynta diagnoser. Den 28 februari. Sällsynta dagen i Stockholm, mer information
 • Sällsynta dagen i Linköping

  Välkomna till en dag med fokus på sällsynta diagnoser Den 28 februari. Sällsynta dagen i Linköping, mer information
 • Sällsynta dagen i Kristianstad

  Centrum för sällsynta diagnoser Syd och Riksförbundet Sällsynta diagnoser bjuder in till en dag på Barn- och ungdomshabiliteringen i Kristianstad. Inbjudan gäller för barn som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringarna i Södra sjukhusregionen och deras familjer. Den 28 februari. Sällsynta dagen i Kristianstad, mer information
 • Sällsynt dagen i Uppsala

  Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala - Örebro ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om sällsynta diagnoser genom att höra patienter och anhöriga berätta. Den 28 februari. Sällsynta dagen i Uppsala, mer information
 • Sällsynta dagen i Umeå

  Välkomna till ett sällsynt mingel på Väven den 2 mars. Riksförbundet Sällsynta diagnoser i samarbete med Centrum för Sällsynta Diagnoser vid Norrlands universitetssjukhus, region västerbotten, ordnar en dag där du har möjlighet att ställa alla frågor du har om sällsynta diagnoser, träffa personer som har egen erfarenhet och personer som jobbar inom området. Fri entré. Den 2 mars. Sällsynta dagen i Umeå, mer information
 • Sällsynta dagen i Stockholm

  Varmt välkommen till en drop in-dag på Vårdforum fylld av sällsynt mingel, intressanta föreläsningar, patientföreningar och patientföreträdare. Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska bjuder in till Sällsynta dagen 2019. Den 6 mars. Sällsynta dagen på Vårdforum, mer information
Kalendarium
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information