Projektet Sällsynt Stark

Sällsynt stark

Bidra till att ta fram goda strategier för att hantera krångliga vårdsituationer!

Riksförbundet Sällsynta diagnoser behöver hjälp av personer som vill  delta i deras projekt ”Sällsynt stark”.

Vill du vara med i projektet kan du vara med i steg ett eller två, där Riksförbundet Sällsynt diagnoser:

  1. samlar in berättelser och exempel från jobbiga vårdsituationer,

  2. bjuder in till utbildningsdagar den 27 september eller den 2 oktober 2018.

I ett tredje steg sammanställs informationen från utbildningsdagarna till ett utbildningsmaterial.

Projektet "Sällsynt stark", mer information om projektet, (sidan öppnas i nytt fönster)

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Är en intresseorganisation som arbetar för personer med sällsynta funktionsnedsättningar. De har närmare 15.000 medlemmar som är fördelade på ca 60 föreningar.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information