Rare Disease Day Logotyp EURORDIS
Rare Disease Day Logotyp, EURORDIS

Sällsynt månad och dag 2020 – Skottårsdagen

30 miljoner i Europa och 300 miljoner i världen lever med en sällsynt diagnos. Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt. I samband med Sällsynta dagen 2020 den 29 februari, vilket är den riktiga sällsynta dagen då det är skottår kommer ett antal evenemang och informationskampanjer genomföras på ett flertal platser i Sverige och världen.

 • Sällsynta Stories Film Festival

  Sällsynta Stories Film Festival kommer att äga rum i Stockholm den 29 februari 2020 - på internationella Rare Disease Day. Dagens arrangemang syftar till att skapa ett roligt, inspirerande och pedagogiskt evenemang med filmvisning och panelsamtal. Stockholm, lördagen den 29 februari, mer information
 • Sällsynt dag i Nordstan

  I Västra Götalandsregionen kommer sällsynta dagen uppmärksammas genom ett evenemang i köpstaden Nordstan i Göteborg för att skapa medvetenhet om sällsynta diagnoser. Budskapet för dagen är att sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt. Göteborg. lördagen den 29 februari, mer information
 • Sällsynt temadag i Stockholm

  En förmiddag med fokus på forskning inom det sällsynta området. Eftermiddagen kommer mer vara inriktad på patientperspektivet med föreläsningar och anhörigberättelser. Stockholm, onsdagen den 4 mars, mer information
 • Informationsturné om sällsynta diagnoser

  Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst kommer under veckan innan sällsynta dagen genomföra en informationskampanj runt om vid de olika sjukhusen i sydöstra sjukvårdsregionen. Sydöst, 1-29 februari, mer information
 • Sällsynta dagen i Norr

  Ungefär en halv miljon människor i Sverige lever med en sällsynt diagnos. Dessa diagnoser är över 7000 så det är sällsynt men inte ovanligt. Någon finns nära dig. Kom och lyssna till senaste informationen om CSD, Centrum för Sällsynta Diagnoser Norr. Lyssna till föredrag om svenska sjukvårdens utveckling med kunskapsstyrning, nationella programområden och en god och nära vård i samverkan. Möt och lyssna till berättelser framförda av personer med Sällsynta diagnoser och anhöriga. Umeå, fredagen den 21 februari, mer information
 • Sällsynt informationsfilm visas på Pågatågen och i bussar

  Centrum för sällsynta diagnoser Syd ger dig möjlighet att lära dig mer om sällsynta diagnoser när du åker med Skånetrafiken. Södra sjukvårdsregionen 24-29 februari, mer information
 • Sällsynt dagen i Uppsala

  Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala - Örebro ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om sällsynta diagnoser. Personliga berättelser, föreläsningar och paneldebatt. Uppsala, fredagen den 28 februari, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information