Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #2, 2018. Tänk om...

NFSD har i uppdrag att bl a sprida information om sällsynta diagnoser. Kunskapen om sällsynta diagnoser behöver öka!

I detta arbete samverkar vi med andra aktörer inom området. Under våren har vi tillsammans med andra aktörer medverkat och deltagit vid en mängd konferenser och möten. I det här nyhetsbrevet kan du läsa om några av de aktiviteter som genomförts under våren. Det sammanfattande intrycken från vårens möten och konferenser är att viljan att möta sällsynta diagnoser och lära sig mer är stor! 

NFSD bevakar och rapporterar löpande aktiviteter inom området sällsynta diagnoser. Följ bevakningen och rapporteringen på Facebook och Twitter.

Nyhetsbrev #2, 2018. Tänk om...

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev berättar vi om vad som händer inom ramen för NFSD arbete. Som prenumerant kan du ta del av utvecklingen och arbetet inom området sällsynta diagnoser, aktuella kurser och intressanta artiklar. Här kan du läsa våra nyhetsbrev.

Nyhetsbrev, mer information

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information