Har ditt barn nyligen fått en sällsynt diagnos?
Illustration: NFSD

Föräldraträffar i Sverige

Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du föräldraträffar som arrangeras i Sverige vid Centrum för sällsynta diagnoser.

En kortfilm med citat från föräldrar som deltagit på föräldraträffar tidigare.

Hur anmäler jag mig?

Anmäl ditt intresse snarast till kontaktpersonen
i ditt område, se nedan.

Vi kommer meddela datum för träffarna så snart vi har en tillräckligt stor grupp i ditt område.

Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Väst omfattar norra delen av Region Halland (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun) och Västra Götalandsregionen.
E-post kontaktperson

Klara datum för föräldraträffar inför våren 2020, CSD Väst
Torsdag den 12 mars
Torsdag den 26 mars

Syskonträffar
Centrum för sällsynta diagnoser Väst bjuder in dig som är syskon till ett barn med funktionsnedsättning till tre träffar under våren 2020. Du får träffa andra syskon med liknande erfarenheter och vi kommer att göra roliga saker tillsammans, fika och samtala.

Centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala - Örebro

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala-Örebro omfattar sjukvårdsregion Uppsala-Örebro, det vill säga Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Värmland, Region Västmanland och Region Sörmland.
E-post kontaktperson

Klara datum för föräldraträffar inför våren 2020, CSD Uppsala-Örebro
Torsdag den 13 februari
Onsdag den 26 februari

Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Verksamheten inom Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Syd) omfattar södra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Skåne och södra Region Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommun)
E-post kontaktperson

Klara datum för föräldraträffar inför våren 2020, CSD Syd, Halmstad
Tisdag den 14 april 
Tisdag den 28 april

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.
E-post kontaktperson

Klara datum för föräldraträffar inför våren 2020, CSD Karolinska Universitetssjukhuset

Måndag den 9 mars
Måndag den 23 mars

Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Sydöst omfattar sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Kalmar län, Region Jönköping och Region Östergötland.
E-post kontaktperson

Klara datum för föräldraträffar inför våren 2020, CSD sydöst, Kalmar och i Västervik

Kalmar Länssjukhuset (måndagar) 6/4, 27/4 och 11/5 kl. 13.00 -16.00. 

Västerviks sjukhus (tisdagar) 7/4, 28/4 och 12/5 kl. 09.00-12.00

Du/ni anmäler dig/er via e-post till cecilia.lidholm@regionostergotland.se senast 2020-03-13. 

Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information