Focus på: Williams syndrom
Illustration: NFSD

Focus på: Williams syndrom

Uppmärksammas internationellt under maj månad. I Europa uppmärksammas också Williams syndrom speciellt den 20 maj.

Williams syndrom kännetecknas av ett typiskt utseende och beteende, vissa fysiska symtom samt en utvecklingsstörning med en karaktäristiskt ojämn begåvningsprofil. (Källa: Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser)

Informationsfilm: HypnoVID.com. Williams Syndrome Awareness Video 

Intervju: Special Books by Special Kids. Peyton the Princess (Williams Syndrome)

Intervju: Special Books by Special Kids. Callie Truelove (Williams Syndrome)

Williams syndrom

Synonym: Williams-Beurens syndrom

Williams syndrom
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

En eftermiddag om Williams syndrom

-för personal och handläggare inom tex LSS-verksamhet, boende, daglig sysselsättning, socialtjänst, försäkringskassa och anhöriga.

En eftermiddag om Williams syndrom
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information