Focus på: Usher syndrom
Illustration: NFSD

Focus på: Usher syndrom

Internationell diagnos dag den 21 september

Ushers syndrom är en grupp ärftliga sjukdomar som ger hörselnedsättning eller dövhet, i vissa fall balansproblem, och synnedsättning. Syndromet delas in i tre huvudgrupper (typ I-III), beroende på vilka symtomen är och när de visar sig. Inom varje huvudgrupp finns många undergrupper. De vanligaste huvudgrupperna i Sverige är Usher typ I och Usher typ II. (Källa: Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser )

Föreläsning: Nordic welfare centre. Fysisk och psykisk hälsa hos personer med Ushers syndrom typ 2’ Moa Wahlqvist

Usher syndrom

Usher syndrom

Usher syndrom
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information