Focus på : Spina Bifida och Hydrocefalus
Illustration: NFSD

Focus på: Spina Bifida och Hydrocefalus

Internationell dag den 25 oktober

Spina Bifida det vill säga ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning av ryggraden som innebär att ryggmärgen ligger oskyddad. Om ryggradskanalen inte sluts över neuralröret uppkommer ett ryggmärgsbråck, spina bifida, som betyder kluven rygg. (Källa: Habilitering & Hälsa, sidan öppnas i nytt fönster)

Hydrocefalus
Ett stopp i hjärnans vätskesystem leder till ett förhöjt tryck och förstorade vätskerum som gör att huvudet växer oproportionerligt mycket. Hydrocefalus hos för tidigt födda barn beror oftast på en blödning i hjärnans hålrum. Hydrocefalus hos fullgångna barn kan orsakas av händelser under graviditeten, i samband med förlossningen, efter födelsen eller uppstå av okänd orsak. (Källa Mun-H-Center)

Hydrocefalus

Diagnos: Hydrocefalus Engelska: Hydrocephalus Hydrocephaly

Hydrocefalus
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information