Sjögren-Larssons syndrom
Illustration: NFSD

Focus på: Sjögren-Larssons syndrom

Internationell diagnos månad under april

Sjögren-Larssons syndrom innebär en kombination av torr och förtjockad hud (medfödd iktyos), motoriska funktionsnedsättningar med olika former av spasticitet samt utvecklingsstörning. Omfattning och svårhetsgrad av symtomen varierar mellan olika personer. Syndromet, först kallat Västerbottensyndromet, beskrevs 1957 av professorn i psykiatri Torsten Sjögren och försäkringsmatematikern Tage Larsson, som bidrog med statistiska sammanställningar. (Källa: Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser )

Informationsfilm: Foundation for ichthyosis. Living with Sjogren Larsson Syndrome (SLS)

Sjögren-Larssons syndrom

Synonym: SLS

Sjögren-Larssons syndrom
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information