Focus på: Sällsynta aorta sjukdomar och aorta dissektion
Illustration: NFSD

Focus på: Sällsynta aorta sjukdomar och aorta dissektion

Internationell diagnos dag den 19 september

Aortadissektion kan uppstå spontant, men det finns även flera bakomliggande riskfaktorer. Bikuspid aortaklaff, genetiska bindvävssjukdomar som Marfans syndrom eller Loeys-Dietz, högt blodtryck, vissa andra ärftliga sjukdomstillstånd och kraftiga slag eller trauman som orsakar kraftig blodtryckshöjning kan utgöra riskfaktorer.(Källa Riksförbundet Sällsynta diagnoser)

Diagnosinformation, Orphanet, (sidan öppnas i nytt fönster)

Att leva med
Dokumentation nr 519. Aortadissektion vuxenvistelse Ågrenska, 2016, (sidan öppnas i nytt fönster)

Intresseorganisationer:
AortaDissektion Föreningen Skandinavien, (sidan öppnas i nytt fönster)

Svenska Marfanföreningen, (sidan öppnas i nytt fönster)

Riksförbundet Sällsynta diagnoser, (sidan öppnas i nytt fönster)

Övrigt:
Diseasemaps, (sidan öppnas i nytt fönster)

RareConnect, (sidan öppnas i nytt fönster)

Marfans syndrom

Diagnos: Marfans syndrom

Marfans syndrom

Loeys-Dietz syndrom

Synonymer: LDS

Loeys-Dietz syndrom
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information