Focus på: Pitt Hopkins Syndrom
Illustration: NFSD

Focus på: Pitt Hopkins Syndrom

Internationell diagnos dag den 18 september

Pitt-Hopkins Syndrom (PTHS) är en ovanlig genetisk sjukdom som drabbar en specifik gen i kromosom 18, kallad TCF4. Pitt-Hopkins kännetecknas av kognitiv och motorisk utvecklingsförsening, möjliga andningsproblem såsom episodisk hyperventilation och/eller andningsuppehåll i vaket tillstånd (55-60 procent), återkommande epileptiska anfall (40-50 procent), gastrointestinala problem, avsaknad av/eller svårigheter med tal samt distinkta ansiktsdrag. (Källa: Riksförbundet Sällsynta diagnoser)

Diagnosbeskrivning, Orphanet (sidan öppnas i nytt fönster)

Orofacial hälsa och funktion, (sidan öppnas i nytt fönster)

Att leva med
Dokumentation nr 475 Pitt-Hopkins och Mowat-Wilsons syndrom, Ågrenska,2014 (sidan öppnas i nytt fönster)

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information