Focus på: MPS sjukdomar
Illustration: NFSD

Focus på: MPS sjukdomar

Internationell diagnos dag den 15 maj

Det finns sammanlagt sju kända MPS-sjukdomar. De är sällsynta ämnesomsättningssjukdomar som beror på en brist på olika lysosomala enzymer, ämnen som deltar i nedbrytningen av olika substanser i kroppen. (Källa:Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser)

Dokumentär: National MPS Society - Journey of Hope

Hunters sjukdom

Synonymer: Mukopolysackaridos typ II, MPS II, Iduronatsulfatasbrist

Hunters sjukdom

Sanfilippos sjukdom

Synonymer: Mukopolysackaridos typ III, MPS III

Sanfilippos sjukdom

Hurler/Scheies sjukdom

Synonymer: Hurlers, Hurler-Scheies och Scheies sjukdom, Mukopolysackaridos typ I (IH, IH/S, IS), MPS I (IH, IH/S, IS), Alfa-L-iduronidasbrist

Hurler/Scheies sjukdom

Slys sjukdom

Synonymer: Mukopolysackaridos typ VII, MPS VII, Beta-glukuronidasbrist

Slys sjukdom

Morquios sjukdom

Synonymer: Mukopolysackaridos typ IV, MPS IV, Galaktos 6-sulfatasbrist, Beta-galaktosidasbrist

Morquios sjukdom

Maroteaux-Lamys sjukdom

Synonymer: Mukopolysackaridos typ VI, MPS VI, Arylsulfatas B-brist

Maroteaux-Lamys sjukdom
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information