Focus på: Moyamoya
Illustration: NFSD

Focus på: Moyamoya

Internationell diagnos dag den 6 maj

Moyamoya är en cerebrovaskulär sjukdom. Cerebrovaskulär betyder att sjukdomen drabbar blodkärlen i hjärnan, vilket leder till återkommande neurologiska symtom i form av attacker med förlamning i armar och ben, talsvårigheter, störningar i det autonoma nervsystemet (den del av nervsystemet som inte är viljestyrt) och påverkan på förmågan att tänka och förstå (kognitiv förmåga).

Vid moyamoya förtjockas väggarna i hjärnans blodkärl. De blodkärl som framför allt drabbas är de yttersta (perifera) grenarna från de inre halspulsådrorna. De ansvarar för blodförsörjningen av viktiga områden i hjärnan. Förtjockningen av kärlväggarna gör att blodkärlen blir trånga och blodflödet minskar, vilket ökar risken för att blodproppar bildas. Både det minskade blodflödet och proppbildningen kan leda till stroke (i detta fall hjärninfarkt) och till övergående attacker med syrebrist (TIA-attacker, transitoriska ischemiska attacker). För att kompensera syrebristen i de områden där artärerna är trånga utvecklas ett nätverk av små blodkärl (kollateraler). Vid blodkärlsröntgen (angiografi) ser de nybildade blodkärlen ut som ett litet rökmoln eller en rökpuff, och sjukdomsnamnet kommer av det japanska ordet för rökpuff, moyamoya. (Källa: Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser)

Informationsfilm: Stanford Hospital. Stanford Moyamoya Center, Experience in Care

Moyamoya

Synonym: Progressiv arteriell ocklusiv sjukdom

Moyamoya
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information