Focus på: Lipödem
Illustration: NFSD

Focus på: Lipödem

Internationell månad under juni.

Lipödem är  en kronisk, troligen ärftlig, störning i fettväven, i de mindre lymf- och blodkärlen. Sjukdomen drabbar främst kvinnor och uppstår oftast vid en hormonell förändring, som pubertet, graviditet, klimakteriet, stress eller efter ett trauma. I nuläget är det få som kan polikliniskt diagnosticera. Lipödem är inte någon fettdepå som beror på övervikt men viktvariationer har emellertid negativ inverkan. Hård träning och bantning påverkar inte heller och kan försämra sjukdomen. Lymfscintigrafi är normal vid lipödem. Eftersom orsaken inte är klarlagd, feldiagnosticeras lipödem ofta som fetma eller lymfödem. (Källa: Riksförbundet Sällsynta Diagnoser)

Diagnosinformation
Orphanet, (sidan öppnas i nytt fönster)

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information