Focus på: Fabrys sjukdom
Illustration: NFSD

Focus på: Fabrys sjukdom

Internationell diagnos månad under april.

Fabrys sjukdom ingår i gruppen lysosomala sjukdomar och orsakas av brist på enzymet alfa-galaktosidas A. Enzymbristen medför att vissa kemiska substanser i kroppens celler inte bryts ned utan i stället lagras i cellerna, varvid blodkärl och andra organ kan skadas. Vanliga symtom är smärta, symtom från huden och påverkan på hjärtat, njurarna och blodkärlen i hjärnan. Symtom och svårighetsgrad varierar mellan olika personer med sjukdomen.(källa: Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser)

Informationsfilm: National Fabry Disease Foundation Awareness Video HD

Fabrys sjukdom

Synonymer: Anderson-Fabrys sjukdom, Alfa-galaktosidas A-brist, Angiokeratoma corporis diffusum

Fabrys sjukdom
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information