Focus på: Cushings syndrom
Illustration: NFSD

Focus på: Cushings syndrom

Internationell diagnos dag den 8 april.

Cushings syndrom betecknar ett överskott av kortisol i kroppen. Den vanligaste orsaken till kortisolöverskott är behandling med höga doser av läkemedlet kortison under en längre tid. I övrigt beror sjukdomen på en oftast godartad hormonproducerande tumör, som leder till för höga halter av det kroppsegna hormonet kortisol. Tumören kan finnas i hypofysen och bilda hormonet ACTH (som stimulerar kortisolproduktion från binjurarna) eller i binjurarna. Cushings syndrom kan även bero på tumörer som bildar ACTH i andra delar av kroppen, t.ex. i lungan. (Källa Svenska Endokrinologföreningen, (sidan öppnas i nytt fönster)

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information