Europeisk undersökning om sällsynta endokrina tillstånd

De europeiska referensnätverket för sällsynta endokrina tillstånd, Endo-ERN, genomför en undersökning för att få in synpunkter och erfarenheter från personer som lever med sällsynta endokrina tillstånd och deras närstående gällande behov av prioriterad forskning i Europa.

Undersökningen genomförs för att få en bättre förståelse för behov och utmaningar inom området.

Undersökningen är tillgänglig på svenska och pågår till i slutet av mars månad 2020. 

Om Endo-ERN (sidan öppnas i nytt fönster)

Om och till undersökningen (sidan öppnas i nytt fönster)

Svenska Sköldkörtelföreningen (sidan öppnas i nytt fönster)

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information