Att känna igen sig i varandra - föräldraträffar i Sverige

Sedan 2012 har Ågrenska hållit i föräldraträffar i samverkan med flera av Centrum för sällsynta diagnoser vid landets universitetssjukhus.

Under föräldraträffarna träffas föräldrar till barn som relativt nyligen fått en diagnos för samtal under ledning av personal från Ågrenska. Träffarna äger rum vid två tillfällen där föräldrarna där föräldrarna främst samtalar kring vilka svårigheter och bekymmer de har samt vad de har för hjälp eller vad som kan vara till hjälp och nytta för dem.

Av utvärderingen av träffarna framkommer att föräldrarna upplever att mötet med andra föräldrar ger en känsla av samhörighet och gemenskap. Man upplever sig inte ensam i sin situation. Några föräldrar anger också att det är viktigt att få känna sig ”normal” när man har ett föräldraskap som skiljer sig från andras. Föräldrarna anger också att man får ta del av värdefulla tips, information och lärdomar från de andra föräldrarna.

Text: Veronica Wingstedt de Flon, verksamhetschef NFSD

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information