Focus på: WAGR-syndromet

Focus på: WAGR-syndromet

Internationell diagnos dag den 13 november.

Barn som föds med WAGR-syndromet saknar stora delar av regnbågshinnan i ögonen och är mycket ljuskänsliga. De har också nedsatt syn. Det är vanligt att barnen har missbildningar i könsorgan och urinvägar. De flesta har en intellektuell funktionsnedsättning som brukar vara lindrig eller måttlig. WAGR-syndromet orsakas i de flesta fall av en nymutation. I Sverige föds ett barn ungefär vart femte år med syndromet.(Källa: Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser)

WAGR-syndromet

Synonymer: WAGR; Wilms tumör, aniridi, genitala missbildningar och retardation

WAGR-syndromet
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information