Focus på: Internationella Funktionshinderdagen

Focus på: Internationella Funktionshinderdagen

Den 3 december uppmärksammas den Internationella Funktionshinderdagen. En dag för alla.

Internationella funktionshinderdagen är till för att öka medvetenheten och stödet för viktiga frågor som rör inkludering av personer med funktionsnedsättning. I Sveriges arrangeras det flera seminarier och aktiviteter för uppmärksamma dagen både av olika intresseorganisationer och samhällsaktörer.

Under internationella funktionshindersdagen lanseras rapporten ”Respekt för rättigheter?” på ett seminarium i riksdagen. Rapporten är civilsamhällets och funktionsrätts Sveriges granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen.  

Rapporten Respekt för rättigheter?, (pdf öppnas i nytt fönster)

Rapporten Respekt för rättigheter? i lättläst, (pdf öppnas i nytt fönster)


Regeringen har under hösten 2019 svarat på frågor från FN:s övervakningskommitté för konventionen och lämnat in en rapport.

Sveriges sammanslagna andra och tredje rapport till FNs kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (pdf 829 kB, sidan öppnas i nytt fönster)

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information