Så fick Noah sin diagnos
Bilder av artiklar från K-magasin
Bilder av artiklar från K-magasin

Så fick Noah sin diagnos

Jakten på rätt diagnos pågick i åtta år. Till slut fick Noah en diagnos. Diagnosen är extremt ovanlig har ännu inte något namn.

Läs mer om Noahs kamp och hur han fick sin diagnos i Karolinska Universitetssjukhusets magasin.

K-magasin. Om Noahs kamp, (artikeln tagits bort)

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information