Att känna igen sig i varandra

Föräldraträffar i Sverige

Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du höstens föräldraträffar som arrangeras vid Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige.

Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Föräldraträff

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar.

Föräldraträff 3 oktober, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Föräldraträff

Centrum för sällsynta diagnoser(CSD) Karolinska inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar på Karolinska Solna. Vi vänder oss till er föräldrar som relativt nyligen fått diagnos för ert barn.

Föräldraträff 11 oktober, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Föräldraträff

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar.

Föräldraträff 18 oktober, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Föräldraträff

Centrum för sällsynta diagnoser(CSD) Karolinska inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar på Karolinska Solna. Vi vänder oss till er föräldrar som relativt nyligen fått diagnos för ert barn.

Föräldraträff 25 oktober, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala - Örebroregionen

Föräldraträff

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i Uppsala-Örebro inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar.

Föräldraträff 26 oktober, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala - Örebroregionen

Föräldraträff

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i Uppsala-Örebro inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar.

Föräldraträff 16 november, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information