Vuxenhabilitering

Mer än hälften anser att vuxenhabiliteringen inte motsvarar de behov man har.

96 personer har angett att man har erfarenhet från vuxenhabilitering och har svarat på frågan om vuxenhabiliteringen motsvarar de behov man har. Av dessa har 52 % angett att stödet från habiliteringen inte motsvarar de behov som man anser att man har. 41 % har angett att det stöd man får motsvarar de behov man anser att man har.

Motsvarar det stöd habiliteringen ger de behov av stöd du anser att du har?

Förslag på utvecklingsområden

64 personer har med egna ord beskrivit hur vuxenhabiliteringen kan utvecklas för att bättre tillgodose de behov man har. Förslagen kan grupperas i områdena samordning och samverkan, kunskap, kontakt och uppföljning samt individuell anpassning. De kan illustreras med följande kommentarer:

  • Samordning och samverkan

”En kontaktperson som samordnar.”

”Att en handlingsplan utarbetas i samråd med mig.”

”Att allt ska vara mer samorganiserat i sjukvården och även med bl.a FK.”

  • Kunskap

”Kunskap om min diagnos.”

”Framförallt borde de ha fler läkare samt att personalen bör fortbilda sig för t.ex. sjukdommar de ej känner till. Man skyller mycket på tidsbrist personalbrist osv idag och i slutändan så drabbar de inte hab utan deras patienter som blir utan adekvat vård.”

  • Kontakt och uppföljning

”Vux behöver egen läkare och att de följer upp sina patienter.”

”Kontinuitet i kontakten med brukaren.”

  • Individuell anpassning

”Att se till individen och att fokusera på möjligheter istället för att fastna på hindren”

”Att man pratar individuellt med varje patient och inte tar för givet att allt behöver samma hjälp.”

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information