Samordning – individuella planer

Det är viktigt för många personer som har många samhällskontakter att stödinsatserna samordnas i en skriftlig plan. Men det är endast i ett fåtal fall då en skriftlig plan tagits fram för samordning av kontakterna.

62% av de respondenter som angett att de har kontakt med olika samhällsaktörer (178 personer) anser att det är viktigt för dem att stödinsatserna samordnas i en skriftlig plan. Men en skriftlig plan har sällan tagits fram. Endast 14 % har angett att en skriftlig plan tagits fram för samordning av kontakter och insatser man får från olika samhällsaktörer.

Är det viktigt för dig att stödinsatserna från de olika samhällsaktörerna samordnas i en skriftlig plan?

Varför en skriftlig plan är viktig har motiveras av flera respondenter, bland annat på följande sätt:

”En skriftlig plan skulle innebära att instanserna samordnas och blir effektivare, vilket inte är fallet idag.”

”Då är det ju någon mer än jag som förälder som har ansvar för att hon får den hjälp hon behöver.”

”Vill ha struktur. Jobbigt att hålla reda på allt. Vad händer om något händer mig?”

”När det är skriftligt upplever jag det lättare att se om vi har liknande uppfattning om vad som behöver samordnas.”

”Vore enkelt om information kunde delas mellan olika instanser istället för att remisser utredningar etc. ska dubbelt till allt och alla.”

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information