Samordning – fast vårdkontakt

Kännedomen om möjligheten att få en fast vårdkontakt är låg

Undersökningen visar att kännedom om möjligheten att få en fast vårdkontakt för bland annat samordning inom vården och mellan vården och andra delen av samhället är låg. 74 % av 528 respondenter känner inte till denna möjlighet.


Känner du till möjligheten att få en fast vårdkontakt för samordning inom vården eller mellan vården och andra delar av samhället?


Har du blivit erbjuden fast vårdkontakt någon gång?

Få personer har blivit erbjuden fast vårdkontakt för samordning

Knappt 2 % av 315 respondenter har angett att man blivit erbjuden fast vårdkontakt någon gång. Respondenter (68 % av 319 personer) har angett att en fast vårdkontakt skulle vara av nytta för samordningen av de kontakter man har. 100 personer har också beskrivit vilken nytta man ser med att få hjälp med samordningen. 

”Det är helt omöjligt för en förälder, som har jobb och andra barn, att orka klara alla kontakter, alla sjukhusbesök, LSS, FK, hjälpmedelscentral, träning, medicinska insatser, specialskola etc. Jag hatar mitt liv och kommer inte att orka. Tänker ofta på hur det ska gå för mitt barn när jag inte orkar mer för detta är ett rent helvete och jag ser ingen ljusning och ingen som vill hjälpa mig utan bara mer och mer krav läggs på mig som förälder. Ni kan ALDRIG fatta hur det är!”

”Jippi. Vilken lycka det hade varit. Min dotter har ca 60 personer i sin kontaktlista, varav 40 är inom sjukvårdens olika områden.”

”Jag tror det vore bra. Vi har en huvudkontakt på habiliteringen men den fungerar bara för samordningen inom det området. En vårdkontakt borde vara utmärkt att arbeta upp nu så att vårt barn kan få hjälp på samma sätt när hen blir vuxen.”

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information