X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit

Synonymer: X-linked hypophosphatemia, XLH

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)