Wilms tumör, aniridi, genitala missbildningar och retardation

Synonymer: WAGR-syndromet, WAGR

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)