Variabel immunbrist

Synonymer: Common variable immunodeficiency, CVID, Hypogammaglobulinemi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)