Transient neonatal diabetes mellitus

Synonymer: NDM, Neonatal diabetes mellitus, TNDM, Permanent neonatal diabetes mellitus, PNDM

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)