Systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut

Diagnos: Kryopyrinassocierade periodiska syndrom Synonymer: Cryopyrin associated periodic syndromes, CAPS, Muckle-Wells syndrom, MWS, Kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom, CINCA, NOMID, Familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom, FCAS

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)