Surt maltasbrist

Synonymer: Pompes sjukdom, Glykogenos typ II, GSD II och Glycogen storage disease II

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)