SMA I (Werdnig-Hoffmanns sjukdom)

Synonymer: Spinal muskelatrofi, SMA 0, SMA II, SMA III (Kugelberg-Welanders sjukdom), SMA IV

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)