Skulder-bäcken-muskeldystrof

Synonymer: Limb-girdle muskeldystrofi, LGMD

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)