Sallas sjukdom

Synonymer: Sialic acid storage disorder, SIASD, Sialuria Finnish type

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)