Primärt kongenitalt glaukom

Synonymer: Kongenitalt glaukom, Glaukom (kongenitalt), Grön starr (kongenital), Medfödd grön starr

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)