Primär renal tubulär hypokalemisk metabolisk alkalos

Synonymer: Bartters syndrom och Gitelmans syndrom, Hyperprostaglandin E-syndromet, Familjär hypokalemi-hypomagnesemi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)