Primär mikrocefali och Seckels syndrom

Synonymer MCPH-SCKS spektrum (Primär mikrocefali: Primär mikrocefali (autosomal recessiv), Microcephalia vera, MCPH. Seckels syndrom: SCKS)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)