Opsoklonus-myoklonussyndromet

Synonymer OMS, Opsoklonus-myoklonus-ataxisyndromet, Dancing eye syndrome, Kinsbournes syndrom ICD-10 H55.9

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)