Opsoklonus-myoklonus-ataxisyndromet

Synonymer: OMS, Opsoklonus-myoklonussyndromet, Dancing eye syndrome, Kinsbournes syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)