Neurodegeneration with brain iron accumulation 1

Synonymer: PKAN, Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration, NBIA 1, Hallervorden-Spatz sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)