Neonatal diabetes mellitus

Synonymer NDM, Transient neonatal diabetes mellitus, TNDM, Permanent neonatal diabetes mellitus, PNDM ICD-10 P70.2

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)