Myositis ossificans progressiva

Synonymer: FOP, Fibrodysplasia ossificans progressiva, MOP

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)