Myofosforylasbrist

Synonymer: Glykogenos typ V, McArdles sjukdom, Glycogen storage disease type V, GSD V

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)