Multipel endokrin neoplasi typ 2

Synonymer: MEN2, Sipples syndrom, Familjär medullär tyroideacancer, FMTC ICD-10 D44.8B

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)