MEN2

Synonymer: Multipel endokrin neoplasi typ 2, Sipples syndrom, Familjär medullär tyroideacancer, FMTC

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)