Long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency

Synonym: LCHAD-brist

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt



(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)