Letterer-Siwes sjukdom

Synonymer: LCH, Eosinofilt granulom, Hand-Schüller-Christians sjukdom, Histiocytosis X, Langerhans cellhistiocytos

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)